Tìm gói cước

 • Nhóm gói cước

 • Nhu cầu tìm kiếm

Tìm thấy 82 kết quả

 • BMIU4 1 tháng
  400.000
  Dung lượng: 8GB
  Chu kỳ gia hạn: 30
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • BMIU3 1 tháng
  300.000
  Dung lượng: 5GB
  Chu kỳ gia hạn: 30
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • C50N 12 tháng
  600.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 360
  Miễn phí gọi nội mạng: dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • C90N 12 tháng
  1,080.000
  Dung lượng: 4GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 360
  Miễn phí gọi nội mạng: 1000 phút/tháng
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • C120 12 tháng
  1,440.000
  Dung lượng: 4GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 420
  Miễn phí gọi nội mạng: dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • C120 6 tháng
  720.000
  Dung lượng: 4GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 210
  Miễn phí gọi nội mạng: dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • C50N 6 tháng
  300.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 180
  Miễn phí gọi nội mạng: dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • C90N 6 tháng
  540.000
  Dung lượng: 4GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 180
  Miễn phí gọi nội mạng: 1000 phút/tháng
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • C90N 3 tháng
  270.000
  Dung lượng: 4GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 90
  Miễn phí gọi nội mạng: 1000 phút/tháng
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • C50N 3 tháng
  150.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 90
  Miễn phí gọi nội mạng: dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • C120 3 tháng
  360.000
  Dung lượng: 4GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 90
  Miễn phí gọi nội mạng: dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút/tháng
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • MF250
  250.000
  Dung lượng: 4GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 30
  Miễn phí gọi nội mạng: 1000 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 400 phút
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • MF200
  200.000
  Dung lượng: 4GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 30
  Miễn phí gọi nội mạng: 1000 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 300 phút
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • MF199
  199.000
  Dung lượng: 9GB
  Chu kỳ gia hạn: 30
  Miễn phí gọi nội mạng: dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 160 phút
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • MF149
  149.000
  Dung lượng: 8GB
  Chu kỳ gia hạn: 30
  Miễn phí gọi nội mạng: dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 80 phút
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • C50N
  50.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Chu kỳ gia hạn: 30
  Miễn phí gọi nội mạng: dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • M79
  79.000
  Dung lượng: 4GB
  Chu kỳ gia hạn: 30
  Miễn phí gọi nội mạng: 1000 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 20 phút
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
 • CB3
  30.000
  Dung lượng: 2.3GB
  Chu kỳ gia hạn: 30
  Miễn phí gọi nội mạng: 300 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  (Ngừng duy trì kết nối Internet)
Logo Mobifone